NOT RMB ACCOUNT

Beneficiary :JEO INTERNATIONAL (HK) CO LIMITED

Bank account :817-414592-838

Bank name: HSBC Hong Kong

Bank address:1 Queen's Road Central, Hong Kong

Swift code: HSBCHKHHHKH (for telegraphic transfers)

Bank Name: HSBC

Branch Name: Tsim Sha Tsui Branch

Addrrss: 82-84 Nathan Road,Tsim Sha Tsui,Kowioon,Hong Kong

Local Bank Code:004

Account No.: 121-130207-833

Account Name: GUO JIANZHONG

Swift Code- HSBCHKHHHKH

jeo@cnjeo.com

first name: Jianzhong

last name: Guo

人民币收款账户

深圳皇岗支行 4100 6278 6996 9668 郭建忠
深圳宝安区固戍支行 6217 9958 4004 4811 990 郭建忠
深圳福田保税区支行 6228 4801 2841 1715 476 郭建忠
深圳福田保税区支行 4367 4272 0066 3193 597 郭建忠
深圳臣田支行 6222 0240 0003 8667 305 郭建忠
个人支付宝:gjzong@163.com (郭建忠)

公司收款账户

开户行:平安银行(深圳梅林支行)
收款单位:深圳市捷翱科技有限公司
账号: 11008 76194 1402
收款单位:深圳市捷翱科技有限公司
账号: jeo@cnjeo.com
 Close

The calculator

 • 7
 • 8
 • 9
 • C
 • 4
 • 5
 • 6
 • ×
 • ÷
 • 1
 • 2
 • 3
 • +
 • -
 • 0
 • 00
 • .
 • %
 • =

Chinese factories

  • JEO international (Hong Kong) co., LTD
  • D1406 Mall city, LongGang Street, LongGang District, Shenzhen China
  • 0086 755 82542406
  • jeo@cnjeo.com